Il   dall'occurrenza!

Gliendisdis sera, ils 3 d’october 2016 ...

... ei Tanja Cadruvi stada nies hosp „da cuminonza“. Sin sia carta da viseta stat scret „Gastgeberin“. Cunquei ch’igl ei buca stau da cattar in plaid romontsch che tucca propi la noda  (ils plaids „envidadra, hospitonta, ustiera“ ein era buca fetg perschuadents en quei connex) ha Andreas Joos empristau in plaid per „Gastgeberin“ dil franzos, talian, spagnol, portughes ... e presentau quei niev plaid romontsch: l’amfitriuna. Gl’emprem ha quei plaid procurau per rubaglias sil frunt e lu per beinenqual risada cordiala duront il discuors da Maria Cadruvi cun il hosp dalla sera.

Tanja Cadruvi da Ruschein ha 38 onns ed ei vegnida undrada igl onn 2004 cun il tierz plaz dil premi Egon Steigenberger e quei sco „erste Hausdame“ el Hotel da tschun steilas Steigenberger Belvédère a Tavau. Ella ha schau reviver reminiscenzas da siu temps a Tavau duront il WEF e tradiu enqual detagl da Bill Clinton ed Angela Merkel. Dapi otg onns lavura Tanja Cadruvi ussa el rocksresort a Laax sco „Gastgeberin“. Il publicum ha sentiu ch’ella fa sia lavur sco „amfitriuna“ cun grond anim e cun ina motivaziun nunstunclenteivla ("Jeu quentel buca las uras!"). Ella ha raquintau da sias diversas occupaziuns davon e davos las culissas. Ton cun ils hosps sco era cun il persunal drovi ei cunzun treis qualitads e cumpetenzas per luvrar el turissem: talent organisatoric, empatia ed esser sensibels ed allerts – e lura cunzun empau pial dira. Ch’ella sa organisar ha ella mussau era cun igl apero. Annunziaus era – suenter la sentupada – in pign apero offerius dil rocksresort. Quei ch’ella ha purschiu ei stau in „apéro riche“ vom Feinsten che las persunas presentas han schau plascher e gustar – sco insumma l’entira 5avla serada „da cuminonza ...“.